diumenge, 4 de gener de 2009

Anàlisis de l'oferta de Professionals eTIC de la Fundación Tecnologías de la Información.

Continuant amb la sèrie d’estudis que s’estan publicant darrerament, la Fundación Tecnologías de la Información (FTI) presentava a finals d’any l’informe “Análisis de la oferta de Profesionales eTIC”, realizat en col·laboració amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), el Fons Social Europeu (FSE) i l’Associació d’Empreses d’Electrònica, Tecnologies de la Informació i Telecomunicacions d’Espanya (AETIC). L’estudi, primera part del programa ADAPTA, té com a objectiu realitzar una anàlisis quantitativa de l’oferta de professionals que finalitzen formació acadèmica i de la demanda existent per les empreses dels sectors de les TIC i l’electrònica. L’any 2008 s’ha centrat en l’estudi de l’oferta i el 2009 en l’estudi de la demanda.

Tot i no haver tingut accés al document, les conclusions publicades a la premsa destaquen un comportament semblant al que ja s’ha detectat en altres estudis com el realitzat pel FOSTIC, una manca de professionals per cobrir tota la demanda empresarial. En la presentació de l’informe al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç a Madrid a mitjans de desembre, en José María Vilà, president de la FTI declarava que la causa d’aquest desajust cal buscar-lo en “la quiebra de las vocaciones científico-tecnológicas entre los jóvenes que acceden a la universidad. En los últimos años se ha producido un descenso generalizado tanto de la matrícula universitaria en titulaciones eTIC como de matrículas en el bachiller científico-tecnológico”.

Com a solucions s’apunta la formació a les persones sense feina, la reconversió de professionals, la contractació d’immigrants qualificats i la potenciació de la formació professional de grau superior.


Links:
FTI, Fundación Tecnologías de la Información http://www.fti.es/
Fundació Tecnologías de la Información presenta el estudio "Análisis de la oferta de Profesionales eTIC" http://www.aetic.es/VerNoticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=354

Acrònims de les TI

BI, BPM, CRM, ERP, ETL... i moltes més. Aquestes són algunes de les sigles amb les que els professionals que ens dediquem a les tecnologies de la informació i les comunicacions estem acostumats a interpretar en el nostre dia a dia, i de tant en tant sense massa èxit. Amb el temps, algunes d’elles desapareixen, i unes quantes tornen a sorgir al cap d’uns anys amb un altre nom i com la gran novetat. De ben segur, qui més qui menys s’ha trobat en aquesta situació alguna vegada. Fa uns dies llegia en l’especial sobre TI de la revista Emprendedores, un petit article que pot ajudar a aquelles persones que no hi estiguin massa versades a descobrir-ne algunes.

Guía básica para entender las Tecnologías de la Información a través de sus acrónimos. Ana Pérez. Revista Emprendedores. 27/11/2008. http://www.emprendedores.es/empresa/informacion/guia_para_entender_presente_y_futuro_de_las_tecnologias_de_la_informacion_a_traves_de_siglas

dijous, 1 de gener de 2009

Primer estudi del FOBSIC sobre “Els professionals de les TIC a Catalunya”

El 3 de desembre del 2008, la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya, presentava el primer estudi sobre oportunitats i perspectives dels professionals del sector TIC a Catalunya. L’estudi impulsat per la Secretaria de Telecomunicacions i la Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (STSI), ha estat realitzat en col·laboració amb el Cercle Tecnològic de Catalunya (cTecno) i l’Institut d'Estudis Sociològics DEP, i recolzat per diferents col·legis i col·lectius professionals.

L’objectiu de l’estudi ha estat donar resposta a les següents qüestions:
 • Les necessitats de les empreses del sector TIC o amb professionals TIC a Catalunya, i
 • La situació dels professionals del sector TIC a Catalunya
Realitzat a través d’entrevistes telefòniques amb un qüestionari estructurat sobre mostres aleatòries estratificades, per la primera qüestió s’han obtingut resposta en 625 entrevistes i 1400 en la segona (veieu més informació en els links adjunts).

L’estudi calcula que actualment hi ha al voltant de 109.000 persones treballant al sector TIC a Catalunya, que representa un 3,2% de la població ocupada. La meitat d’aquest col·lectiu ho fa en empreses de serveis TIC, mentre que l’altra meitat ho fa en clients finals, és a dir, en empreses d’altres sectors productius. L’estudi també estima que al voltant de 15.000 professionals necessitaran incorporar-se al sector per a cobrir durant el 2009 les necessitats d’activitats relacionades amb les TIC, malgrat la crisis econòmica actual, i reflectint una tendència a l’estabilització que s’ha manifestat en els dos darrers anys.

L’estudi indica que la majoria de professionals estan satisfets amb la seva professió i condicions laborals. La taxa d’ocupació, remuneració i estabilitat laboral estan per sobre de la mitjana de la població ocupada a Catalunya:
 • El 77% tenen una remuneració superior a la mitjana i gairebé no hi ha mileuristes
 • Hi ha establitat laboral, ja que només el 13,5% tenen contractes temporals
 • El 90% treballen a temps complet

Tant els professionals enquestats com els resultats de l’estudi constaten un desajustament entre l’oferta i la demanda de recursos humans especialitzats en TIC. La meitat dels professionals TIC ha de realitzar habitualment hores extres i 1 de cada 5 ha d’estar localitzable els dies festius.

Per a respondre aquest fenomen estructural, les empreses utilitzen diferents estratègies:
 • Outsourcing,
 • Offshoring,
 • Contractació de professionals de fora de Catalunya,
 • Formació TIC per professionals d’altres disciplines o professionals TIC amb un perfils diferent al que requereix l’empresa,
 • Contractació de professionals no especialitzats en TIC per a tasques TIC
La percepció empresarial d’aquest desajustament estructural es manifesta en:
 • Efectes en la competitivitat i en la productivitat per la dificultat de cobrir les necessitats de llocs de treball i conseqüentment l’endarreriment de projectes.
 • Alta rotació dels professionals degut a la dificultat en fidelitzar-los.
 • Necessitat de crear estratègies de retenció: millores salarials, incentius econòmics, mesures de conciliació laboral i familiar, formació addicional, recorreguts professionals diversificats o activitats professionals de major valor afegit.
 • Creixement del nombre d’autònoms i noves empreses amb nous models productius.

L’exigència de dedicació, juntament amb les necessitats de renovació i formació contínua del sector i les dificultats per compaginar ambdues coses, s’apunten a l’estudi com a causa del desajust entre les vocacions de nous professionals i la creixent demanda empresarial.

Links:
"La situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals de les TIC a Catalunya (2008)" al FOBSIC.

diumenge, 28 de desembre de 2008

Informe de la Fundació Telefónica sobre la societat de la informació a Espanya 2008 (I)

Fa uns dies, la Fundació Telefónica va presentar el seu “informe anual sobre la societat de la informació a Espanya 2008”. L’estudi analitza des de diferents perspectives l’ús dels sistemes d’informació i les comunicacions en l’àmbit domèstic, empresarial i de l’administració pública, contextualitzat en el marc econòmic del 2008, les tendències del sector i els serveis a l’abast dels usuaris.

En aquesta primera entrega us facilitem l’accés al document elaborat per la FOBSIC per aquest informe en l’àmbit estrictament català, que recull informació sobre les actuacions i plans realitzats durant el darrer any per la Generalitat de Catalunya a través de la STSI i els organismes de coordinació amb les empreses i els ens locals.

Destaquen els projectes de xarxes i infraestructures per garantir la cobertura digital de Catalunya (telefonia mòbil i accés a internet de banda ampla) en els nuclis urbans amb més de 50 habitants i polígons industrials, i les accions que es realitzen per assegurar la recepció del senyal de la TDT en aquestes poblacions abans de l’apagada digital.

En l’àmbit de l’ús i la dinamització de la demanda, s’expliquen els projectes pel foment de les TICs entre els ciutadans a través dels telecentres, la promoció en l’àmbit de les PIMEs i microempreses a través del projecte PIMESTIC (del qual ja en tornarem a parlar en propers posts), el foment d’una Tecnoregió, com a pol atractor tecnològic i de coneixement en diferents sectors on l’economia catalana ja és capdavantera o d’importància estratègica pel país, i el foment del programari en català opensource, els acords amb Microsoft o la traducció del software per a dispositius mòbils.

dijous, 28 d’agost de 2008

Comencem?

Fa unes setmanes vaig decidir obrir aquest blog per compartir amb vosaltres algunes de els meves experiències i reflexions en l’ampli món dels sistemes i tecnologies de la informació. Tot i que de formació no vaig estudiar informàtica, la meva vida laboral si que hi ha estat sempre vinculada. Com molts joves de la meva generació, vam començar jugant amb petits ordinadors, amb els Spectrum, Atari i Comodore 64Kb i més tard van entrar els PCs a casa. El primer que vaig tocar va ser un Amstrad 1512 sense disc dur, després vam passar ja als clònics dels quals ja no m’he després.

La revolució va arribar amb la xarxa internet. Una connexió via mòdem i tot un nou món d’informació i coneixement a l’abast de qualsevol. Enrera queden els telnets, les newletters, gopher, etc. perdurant les versions modernes de l’hipertext i el imprescindible correu electrònic.

La nova revolució arriba amb la web 2.0. però deixarem per més endavant el seu tractament específic. La informàtica doncs va començar com una afició per acabar esdevenint una activiatat professional. Primer al departament de sistemes del Centre d’Informàtica de la Universitat de Barcelona i més tard en el desenvolupament de projectes de Business Intelligence i altres disciplines en el món de la consultoria sanitària. Fou en BI on inicialment em vaig especialitzar, per formació i a través de l’experiència laboral “learning by doing”. Del sector sanitari al sector de les mútues d’accidents i malalties professionals en el qual encara hi continuo, ara ja no a l’àrea de desenvolupament sinó a la d’explotació. Un lleuger canvi de rumb amb un objectiu d’assolir noves fites d’enriquiment i aprenentatge. Com dèiem abans, la formació et dota d’una base i una sèrie d’eines per realitzar les nostres tasques, però l’experiència pròpia i la transmissió de coneixements de companys, proveïdors, clients i col·laboradors són una peça fonamental per a complementar la formació acadèmica que un realitzi. Deixem aquí aquest primer post de presentació.